);

Archives op april 2016

PDF- én UBL-facturen conform EU-richtlijn ontvangen en verwerken

PDF- én UBL-facturen conform EU-richtlijn ontvangen en verwerken

PDF- én UBL-facturen conform de EU-richtlijn elektronisch ontvangen en verwerken. Factuurportal en Simplerinvoicing maken het mogelijk!
Het landschap van elektronisch factureren lijkt op een lappendeken van oplossingen. Als manager of applicatiebeheerder weet je je deze dagen dan ook voor een heuse uitdaging gesteld om de juiste en toekomstbestendige e-facturatie oplossing te vinden.

Simplerinvoicing UBL

Het aardige is, dat er nu een ‘standaard factuur-stopcontact’ op de markt is waar een ‘standaard factuur-stekker’ op past. Deze standaard heet in de volksmond Simplerinvoicing UBL, kortgezegd: SI-UBL.

Elke leverancier die gebruikt maakt van een softwarepakket dat beschikt over deze ‘standaard factuur-stekker’ kan ‘inprikken’ en vervolgens de SI-UBL factuur correct, snel en veilig afleveren bij de opdrachtgever.

Maar… de praktijk laat helaas zien dat immens veel leveranciers softwarepakketten gebruiken die nog geen ‘standaard factuur-stekker’ hebben. Vreselijk jammer hoor ik u denken; met dat potentieel aan elektronische facturen wordt nu niets gedaan! Deze leveranciers blijven voorlopig gewoon PDF-facturen per e-mail versturen. En dat is een gigantische hausse aan PDF-facturen.

Simplerinvoicing UBL én PDF

Ik kan u geruststellen. Het goede nieuws is dat Simplerinvoicing daarop heeft geanticipeerd. Leveranciers die een PDF-factuur sturen kunnen deze naar Factuurportal mailen. Factuurportal zorgt voor automatische ontvangst, validatie, omzetting naar SI-UBL en aflevering bij het ‘standaard factuur-stopcontact’. Met als eindresultaat, een correcte, snelle en veilige aflevering bij de opdrachtgever.

De samenwerking tussen Factuurportal en Simplerinvoicing stelt uw organisatie in staat om een grote stroom elektronische facturen (PDF én UBL) volautomatisch te verwerken conform de EU-richtlijn. Zo voldoet uw organisatie aan de richtlijn -waarvan de deadline nadert- én profiteert u van de voordelen die elektronische factuurverwerking te bieden heeft.

Demonstratie

Ontvangt en verwerkt uw organisatie elektronische facturen al conform de EU-richtlijn? Wij laten u graag zien hoe Factuurportal en Simplerinvoicing samen de optimale oplossing bieden voor uw organisatie in een persoonlijke demonstratie.

Aan het woord: Jaap Jan Nienhuis – Manager Simplerinvoicing

Aan het woord: Jaap Jan Nienhuis – Manager Simplerinvoicing

Jaap Jan Nienhuis14 april 2016 kondigde het ministerie van Economische Zaken tijdens het Factuurcongres aan dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen. De Nederlandse overheid zal in 2016 al een e-factuur afdwingen bij haar leveranciers door een aanpassing in de algemene voorwaarden. Voor het formaat van de e-facturen gaat de overheid uit van drie mogelijkheden waaronder Simplerinvoicing.

Gé Linssen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) opende het Factuurcongres. Zijn boodschap: in 2016 aan de e-factuur! Gé Linssen is plaatsvervangend directeur Regeldruk en ICT-beleid bij EZ en is verantwoordelijk voor het beleid van de digitale overheid.

Het ministerie ziet kansen om e-factureren in Nederland een impuls te geven in 2016. De afgelopen jaren is er in Nederland steeds meer aandacht voor e-factureren gekomen. Barrières zijn weggenomen en steeds meer organisaties besluiten nu om over te gaan. Vanaf 2016 zal dit proces naar verwachting in een stroomversnelling komen. Linssen sprak over de wijze waarop de overheid samen met branche- en koepelorganisaties uit het bedrijfsleven een extra impuls wil geven.

Stimuleren massa-adoptie e-factureren

Ieder jaar versturen bedrijven samen miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nu nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert EZ bedrijven om de overheid elektronische facturen te sturen. EZ vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-facturatie die momenteel in Europa plaatsvindt. Bovendien bepaalt de Europese richtlijn (2014/55/EU) dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Realiseren van de voorzieningen

Momenteel worden vanuit ministerie van Binnenlandse Zaken de voorzieningen bij alle departementen en rijksdiensten getroffen, zodat binnen afzienbare tijd e-facturen kunnen worden ontvangen. In nieuwe contracten met leveranciers wordt dan ook de verplichting opgenomen om te e-factureren. Overheden en (andere) aanbestedende diensten moeten zelf hun eigen voorzieningen tijdig inrichten.

Simplerinvoicing een van de mogelijkheden voor e-factureren aan de overheid

Eén van de drie mogelijkheden die de overheid biedt voor het sturen van elektronische facturen is via Simplerinvoicing. Dit is het netwerk van ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners. Via dit netwerk is het voor bedrijven mogelijk om elektronische facturen te versturen vanuit de eigen boekhoudsoftware, die direct in de financiële administratie van de ontvangende overheidsorganisatie kan worden ingelezen. Andere mogelijkheden – naast Simplerinvoicing – zijn via een aansluiting op Digipoort of als fallback, via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Over Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is een community van leidende Europese e-facturatie- en accountingsoftwareleveranciers, die streven naar massa-adoptie van e-factureren volgens de Europese standaard. Simplerinvoicing is geïnitieerd door de overheid en verbindt de wereld van accountingsoftware en e-facturatiedienstverleners met één standaard, uitgewisseld via e-mail of via een veilig transportprotocol (PEPPOL). Deze standaard maakt het mogelijk om elektronische facturen te verzenden en ontvangen met het eigen systeem, zonder aanpassingen.