);

Aan het woord: Erwin Folmer – Expert Interoperability, Data & Standards

Aan het woord: Erwin Folmer – Expert Interoperability, Data & Standards

Aan het woord: Erwin Folmer – Expert Interoperability, Data & Standards

erwin folmer“Adoptie” is altijd een weg van lange adem, en duurt altijd langer dan vooraf verwacht, ook bij eFacturatie. Deels moeten we gewoon meer geduld hebben en geen niet-realistische verwachtingen scheppen (80% van de facturen elektronisch in 2014), en deels moeten we er voor zorgen dat we niet onnodig drempels opwerpen die adoptie tegen houden. Helaas in de ICT doen we dat vaak wel in het streven naar het briljante idealistische perfecte oplossing, terwijl dat ook nog eens vaak een utopie blijkt te zijn. Ook dit doen we bij de eFactuur in het utopische streven naar 1 gestructureerde factuurstandaard, een mooi voorbeeld van een onnodig drempel in adoptie. Terwijl eigenlijk een eFactuur in welk gestructureerd formaat al zeer veel voordelen gaat bieden! Ik zal dat toelichten.

Verschillende factuurformaten

De voordelen van eFacturatie worden pas behaald als de facturen ook automatisch ingelezen en verwerkt kunnen worden. Daarvoor moet de eFactuur “readable” en gestructureerd zijn. Een gescande factuur (PDF of JPG bijv.) is niet readable en onvoldoende gestructureerd. Als gestructureerd formaat wordt vaak XML genoemd; echter dat is zeker niet de enige. Er is daarbij onderscheid te maken in:

A. Bekende ‘gestandaardiseerde’ XML of andere structuren. Denk daarbij aan UBL, Simpler Invoicing, GS1 XML, OAGIS, etc. Hierbij is de structuur ook bekend, en weten we direct wat de semantiek betekent, met grote mate van zekerheid. De hoeveelheid bekende XML structuren zal alleen maar groeien. Om interoperabiliteit (en dus transformatie) tussen deze structuren mogelijk te maken is er het SeMantisch eFactuurmodel (SMeF) dat een bindmiddel is tussen de bekende structuren.

B . Structuren die met een tool of portal kunnen worden omgezet naar bekende XML structuren. Met de in zo’n portal ingebakken intelligentie kan de structuur in voldoende mate worden begrepen of ingeschat. Dit kan dus ook een readable PDF zijn (niet te verwarren met een gescande PDF-factuur!).

Mijn ongevraagd advies: Start direct met een gestructureerde eFactuur formaat (geen scan dus) dat het eenvoudigst te generen is vanuit de gebruikte software. Elk softwarepakket is inmiddels minstens in staat om een readable PDF-factuur op te slaan. Daarmee is eFacturatie laagdrempelig en komt adoptie zeker ten goede!

Dr.Ir. Erwin Folmer is werkzaam als standaardisatie- en interoperabiliteit-expert bij TNO en de Universiteit Twente. Daarnaast leidt hij het Platform Linked Data Nederland en is voorzitter van het Semantisch eFactuurmodel (SMeF) opgericht door het ministerie van Economische Zaken en beheerd door Logius.

© 2021 Factuurportal