);

Aan het woord: Friso de Jong – Keurmerk eFactureren

Aan het woord: Friso de Jong – Keurmerk eFactureren

Aan het woord: Friso de Jong – Keurmerk eFactureren

De adoptie van eFactureren, hoe staat het er eigenlijk voor?Friso de Jong

Om maar meteen antwoord te geven op die vraag: “Het is maar hoe je er naar kijkt.” Dat lijkt lastig, maar dat valt wel mee als je bedenkt dat er hoofdzakelijk twee kampen zijn. Zit je in het eerste kamp dan beschouw je de eFactuur als een digitaal document, ongeacht of het nu een PDF, EDI of XML bestand is en los van de processen die om een eFactuur heen draaien.

En wie zitten er dan in dit eerste kamp? Allereerst het grootste deel van het bedrijfsleven: het Kleinbedrijf en de ZZP-ers. Die versturen (per e-mail) enorme hoeveelheden facturen in PDF en HTML. Daarnaast de Europese Richtlijn waarin de PDF factuur expliciet als eFactuur is aangemerkt. Dus ook het Europees Parlement en de Europese Commissie. Die hebben immers deze richtlijn opgesteld. En dan verder: de Nederlandse wetgever en alle andere landen die die Europese richtlijn hebben omgezet naar nationale wetgeving. En natuurlijk ook: ons aller Belastingdienst die die Nederlandse wet weer moet uitvoeren. Aangevuld met talloze eFactureren dienstverleners en softwarepakketten en  -ik beken kleur- ondergetekende.

Zit je niet in het eerste kamp, dan zit je in het tweede kamp. Dan ben je allereerst een stuk strenger in de leer dan de groep hierboven, daarnaast ben je van mening dat een PDF factuur niet mee mag doen met de adoptie van eFactureren en moet het vooral gaan om gestructureerde gegevensuitwisseling, bij voorkeur zonder tussenkomst van mensen (lights out processing).

Zit je in het eerste kamp? Dan is de adoptie van eFactureren met 50+ % al vergevorderd. We gebruiken immers massaal PDF en er zijn allerlei dienstverleners, pakketten en tools om de PDF verder te helpen (De ‘Complete gids over elektronisch factureren’ laat dat duidelijk zien). Ondertussen wordt er hard gewerkt om vanuit de alledaagse praktijk de adoptie van eFactureren verder te helpen door te werken met gestructureerde formaten en de integratie van processen.  Als lid van het eerste kamp, snap je dat de adoptie van eFactureren vooral te maken heeft met de kunst van communicatie: aansluiten bij de praktijk van alle dag van jouw doelgroep om vanuit daaruit de gedragsverandering teweeg te brengen.

Zit je in het tweede kamp? Dan vind je, net zoals het CBS, dat het er slecht voor staat met de adoptie van eFactureren. Immers, alleen geavanceerdere formaten anders dan PDF, HTML, Excel, Word en tekst mogen meedoen. En dan blijft er maar bar weinig adoptie over. Samen met het CBS zit je dan op circa 6% adoptie. Wat mij betreft is dat niet alleen erg onrealistisch, het sluit ook niet aan bij de praktijk van alledag in het bedrijfsleven. Maar daar zal dan vast een reden voor zijn.

Kortom, hoe het staat met de adoptie van eFactureren dat bepaal je vooral zelf. Mogen wat jou betreft PDF (en vergelijkbare) facturen meedoen met de adoptie? Dan staan we er goed voor met een adoptiepercentage van 50+ % en laten we dit percentage groeien door te accepteren wat er is en van daaruit door te ontwikkelen.  Vind je dat alleen geavanceerdere gestructureerde formaten meegeteld worden? Dan staat de adoptie er volgens jou slecht voor met slechts 6% en lukt het -raar genoeg- maar niet om dit te laten groeien. En dan vraag ik me af of dit ooit wel gaat lukken.

P.S. Een PDF factuur is overigens ook gewoon een gestructureerd bestand, anders zou het ook niet zo gemakkelijk uitgeprint of digitaal verwekt kunnen worden….

Als voorzitter en eigenaar van zowel platform ELFA, EEI platform en Factuurwijzer.nl volgt Friso de Jong de technologische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot eFacturatie op de voet. Hij heeft zijn eigen visie op eFactureren en wordt vaak geraadpleegd door Overheid en Bedrijfsleven.

© 2021 Factuurportal