);

Aan het woord: Jaap Jan Nienhuis – Manager Simplerinvoicing

Aan het woord: Jaap Jan Nienhuis – Manager Simplerinvoicing

Aan het woord: Jaap Jan Nienhuis – Manager Simplerinvoicing

Jaap Jan Nienhuis14 april 2016 kondigde het ministerie van Economische Zaken tijdens het Factuurcongres aan dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen. De Nederlandse overheid zal in 2016 al een e-factuur afdwingen bij haar leveranciers door een aanpassing in de algemene voorwaarden. Voor het formaat van de e-facturen gaat de overheid uit van drie mogelijkheden waaronder Simplerinvoicing.

Gé Linssen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) opende het Factuurcongres. Zijn boodschap: in 2016 aan de e-factuur! Gé Linssen is plaatsvervangend directeur Regeldruk en ICT-beleid bij EZ en is verantwoordelijk voor het beleid van de digitale overheid.

Het ministerie ziet kansen om e-factureren in Nederland een impuls te geven in 2016. De afgelopen jaren is er in Nederland steeds meer aandacht voor e-factureren gekomen. Barrières zijn weggenomen en steeds meer organisaties besluiten nu om over te gaan. Vanaf 2016 zal dit proces naar verwachting in een stroomversnelling komen. Linssen sprak over de wijze waarop de overheid samen met branche- en koepelorganisaties uit het bedrijfsleven een extra impuls wil geven.

Stimuleren massa-adoptie e-factureren

Ieder jaar versturen bedrijven samen miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nu nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert EZ bedrijven om de overheid elektronische facturen te sturen. EZ vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-facturatie die momenteel in Europa plaatsvindt. Bovendien bepaalt de Europese richtlijn (2014/55/EU) dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Realiseren van de voorzieningen

Momenteel worden vanuit ministerie van Binnenlandse Zaken de voorzieningen bij alle departementen en rijksdiensten getroffen, zodat binnen afzienbare tijd e-facturen kunnen worden ontvangen. In nieuwe contracten met leveranciers wordt dan ook de verplichting opgenomen om te e-factureren. Overheden en (andere) aanbestedende diensten moeten zelf hun eigen voorzieningen tijdig inrichten.

Simplerinvoicing een van de mogelijkheden voor e-factureren aan de overheid

Eén van de drie mogelijkheden die de overheid biedt voor het sturen van elektronische facturen is via Simplerinvoicing. Dit is het netwerk van ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners. Via dit netwerk is het voor bedrijven mogelijk om elektronische facturen te versturen vanuit de eigen boekhoudsoftware, die direct in de financiële administratie van de ontvangende overheidsorganisatie kan worden ingelezen. Andere mogelijkheden – naast Simplerinvoicing – zijn via een aansluiting op Digipoort of als fallback, via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Over Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is een community van leidende Europese e-facturatie- en accountingsoftwareleveranciers, die streven naar massa-adoptie van e-factureren volgens de Europese standaard. Simplerinvoicing is geïnitieerd door de overheid en verbindt de wereld van accountingsoftware en e-facturatiedienstverleners met één standaard, uitgewisseld via e-mail of via een veilig transportprotocol (PEPPOL). Deze standaard maakt het mogelijk om elektronische facturen te verzenden en ontvangen met het eigen systeem, zonder aanpassingen.

© 2021 Factuurportal