Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de hierna genoemde ICT-Office Voorwaarden, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing.

Factuurportal B.V. conformeert zich aan de Gedragscode Nederland ICT en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 72527102.