);

Betalingstermijnen; het Calimero-effect

Betalingstermijnen; het Calimero-effect

Betalingstermijnen; het Calimero-effect

betalingstermijnen facturenJe bent MKB-er, je hebt iets geleverd en je stuurt een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. Doodnormale factureringspraktijk van alle dag en tot zover nog niets aan de hand.

Maar dan; je betalingstermijn wordt in de praktijk “overruled” door je debiteur – een grote organisatie- die in haar inkoopvoorwaarden stelt dat de betalingstermijn 90 of  zelfs 120(!) dagen is. Technisch gezien kan je hieraan failliet gaan. Bij ondernemers, bedrijven die geen “vet op de botten” hebben is dit zeker wel voorstelbaar, temeer daar er een verband is tussen volume-grootte van het geleverde en grootte van de klant. Grote leveringen betekenen nu eenmaal een groter “opgelegd” leverancierskrediet, iets dat bij een MKB- leverancier niet lang is op te brengen.

Calimero

Om het contrast nog schriller te maken; grotere partijen vergen soms betalingstermijnen van 15 dagen en weliswaar heeft een leverancier hier niets mee van doen, het toont, wat mij betreft, op een pijnlijke manier aan dat Calimero nog steeds springlevend is, want “Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee”

Deze scheefgegroeide betalingstermijnen zijn in de praktijk helaas geen uitzondering. Ik zeg bewust helaas, want een direct gevolg is dat de liquiditeitspositie van relatief kleinere bedrijven –lees MKB- hiermee natuurlijk onder druk komt te staan. Al helemaal niet wenselijk in een periode van economisch herstel, waar met name kleinere bedrijven nog steeds financieel kwetsbaar zullen zijn.

Wet 30 dagen betalingstermijn

Gelukkig voor het MKB –maar voor hen niet alleen- zijn per 16 maart 2013 de betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. Dit geldt zowel voor betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling als voor betalingstermijnen tussen bedrijven en overheidsinstanties anderzijds.

De belangrijkste aspecten hierbij zijn een maximumbetalingstermijn voor overheidsinstanties van 30 dagen en een minimumvergoeding van € 40,-  voor invorderingskosten mocht deze termijn niet gehaald worden.

Of de invordering vervolgens leidt tot een snellere betaling, valt te bezien. De vertragingstechnieken zullen legio kunnen zijn. Er is veel grijs gebied. Hier komt bij, dat je als kleinere ondernemer natuurlijk graag zaken wilt blijven doen met een grotere klant. Je zult daarom niet snel op je strepen gaan staan als je klant opeens –bij jou- een versnellinkje terugschakelt.

Het beste is als de klant daadwerkelijk de intentie heeft om binnen de gestelde, redelijke termijn uit te betalen,  anders blijft het trekken en sleuren, inclusief de nodige mistgordijnen. Gemeenten, als deelnemers aan het economisch verkeer, tonen in ieder geval wél de juiste intentie.

Financieel beleid bij gemeenten

Gemeenten –maar zij niet alleen- hanteren namelijk een financieel administratief beleid dat er o.a. op is gericht de crediteuren/leveranciers zoveel mogelijk te ontzien. Hierbij passen uiteraard de genoemde uitbetalingen binnen de –wettelijke- 30 dagen termijn. Gemeenten zijn er daarom op gebrand hun financiële administratie zo in te richten dat de factuurverwerking efficiënt verloopt en zij in ieder geval binnen de gestelde termijn kunnen uitbetalen. Je kunt namelijk wel de goede intentie hebben om binnen een termijn te betalen, maar als je het administratieve (geautomatiseerde) proces niet voldoende onder controle hebt, komt een spoedige betaling toch nog in gevaar.

Efficiënte factuurverwerking; Factuurportal

Naast het hebben van de juiste betalingsmoraal dient het factuurverwerkingsproces efficiënt ingericht te zijn. Het is onze visie dat de efficiency al aan de voordeur begint, met het direct en automatisch detecteren van fouten, lacunes of onjuistheden bij een inkomende factuur en dit per ommegaande aan de betreffende crediteur terug te geven met verzoek de punten te corrigeren en de factuur per ommegaande weer in te zenden. Het kost namelijk onevenredig veel moeite factuurdata te corrigeren als de factuur al halverwege het factuurverwerkingsproces zit.

Op tijd betalen wordt vergemakkelijkt

Dus “betaal op tijd met het juiste voordeurbeleid”, wat met Factuurportal mogelijk wordt gemaakt. Zo is het ook echt mogelijk binnen de wettelijke termijnen te opereren.

© 2021 Factuurportal