);

Categorie op Elektronisch Factureren

Automatische notificatie

Factuurportal maakt gebruik van automatische notificaties naar leveranciers, een zeer interessante functionaliteit voor iedere organisatie! Door deze functionaliteit bespaart een organisatie substantieel tijd op de onnodige en vaak langdurige correspondentie met leveranciers over facturen.

Hoe werkt het?

Factuurportal controleert iedere factuur op wettelijke en klantspecifieke factuureisen. Voldoet de factuur aan deze eisen? Dan wordt deze gevalideerd en klaargezet voor verdere verwerking in uw financiële-, inkoop- of ERP-systeem. Het komt echter ook vaak voor dat de factuur niet voldoet aan de eisen. Bij factuurverwerking op de traditionele manier betekende dit dat er contact gezocht werd met de leverancier voor de ontbrekende gegevens.

Met Factuurportal is dit echter niet meer nodig! Factuurportal houdt incorrecte en onvolledige facturen bij de voordeur tegen en stuurt deze terug naar de leverancier. De leverancier ontvangt een mailtje van Factuurportal met daarin het uitleesresultaat van de factuur, waar de onvolledigheid of fout zit, en hoe de leverancier dit kan aanpassen om de factuur wel kloppend te krijgen. De leverancier kan vervolgens de factuur aanpassen en opnieuw verzenden, waarna de factuur wél correct wordt verwerkt. Dit alles zonder dat er enige handmatige tussenkomst van uw organisatie benodigd is!

Controle op wettelijke en klantspecifieke factuureisen

Visuele controles, handmatige correcties, verrijking van de inkomende facturen, is dit een herkenbaar verhaal? Bij een groot aantal van de administratieve afdelingen is dit helaas nog dagelijkse kost. Dit is een tijdrovend, bewerkelijk en vooral een erg onnodig proces.

Factuurportal brengt verlichting voor uw administratieve afdeling

Door Factuurportal in te zetten wordt uw factuurverwerking compleet geautomatiseerd. Dat betekent dus geen visuele controles meer, geen handmatige correcties en geen verrijking van inkomende facturen. Facturen worden pas gevalideerd (doorgezet) naar uw systeem indien de factuur aan alle eisen voldoet en compleet is, indien dit niet het geval is gaat er een automatische notificatie uit naar de leverancier met de vraag om de factuur aan te passen en opnieuw in te sturen. Factuurportal zorgt er zo voor dat alle facturen grondig gecontroleerd worden. Zo ook de controle op wettelijke- en klantspecifieke factuureisen.

Controle op wettelijke factuureisen

In Nederland bestaan wettelijke factuureisen, eisen waaraan een factuur verplicht moet voldoen. Deze verplichte eisen kunt u hier terugvinden: wettelijke factuureisen.  Factuurportal controleert een factuur bij ontvangst direct op deze eisen, zo worden incorrecte en onvolledige facturen direct tegengehouden.

Controle op klantspecifieke factuureisen

Naast de controle op wettelijke factuureisen maakt Factuurportal het ook mogelijk om klantspecifieke factuureisen in te stellen. Deze regels zijn gemakkelijk in te stellen en zorgen ervoor dat ook handmatige verrijking verleden tijd is. Zo beschikt u direct over een factuur die klaar staat voor verdere verwerking in uw systeem.

Voorbeelden van klantspecifieke factuureisen zijn:

 • Ordernummer
 • BTW verlegd
 • G-rekening bedrag
 • Leverdatum
 • Vervaldatum

Koppelingsmogelijkheden

Factuurportal zorgt voor de verwerking van inkomende facturen om deze vervolgens af te leveren in het financiële-, ERP- of inkoopsysteem van een organisatie. Het maakt niet uit welk formaat uw pakket vereist, Factuurportal zet de facturen gemakkelijk om in het gewenste formaat.

Dus, wat zijn de koppelingsmogelijkheden van Factuurportal? Factuurportal maakt gebruik van Verbindingsgemak, de oplossing van Factuurportal om gemakkelijk met ieder pakket te koppelen. Het maakt dus niet uit van welk systeem uw organisatie gebruik maakt, Factuurportal kan ermee koppelen!

Uw systeem is ons uitgangspunt als het gaat om de koppeling met Factuurportal. We ondersteunen de UBL/XML-standaarden en kunnen zonder programmeerwerk en dure consultancytrajecten eenvoudig koppelen.

Voorbeelden van reeds ontwikkelde koppelingen:

 • AXI
 • Decade
 • Empire Dynamics
 • Unit4 Financials
 • 20/20 Xspend
 • Digipoort
 • Key2Finance
 • Verseon
 • SAP
 • SAP CiVision – PinkRoccade
 • eDocs

Staat uw pakket of systeem hier nog niet tussen? Geen probleem, het leggen van een nieuwe koppeling kan op zeer korte termijn geregeld zijn. Dit maakt Factuurportal geschikt voor alle organisaties, onafhankelijk van het financiële, ERP- of inkoopsysteem!

Wat is PDF conversie?

Factuurportal is een geavanceerde PDF-conversie oplossing. PDF-conversie betekent simpelweg het omzetten van een PDF-bestand in een ander bestandsformaat. In het geval van Factuurportal gaat het hier om readable PDF-facturen die omgezet worden in het gewenste UBL formaat voor het financiële- of inkoopsysteem van een organisatie. Zo worden alle inkomende PDF-facturen van een organisatie volautomatisch ontvangen en verwerkt, om vervolgens automatisch het financiële- of inkoopsysteem ingeschoten te worden.

Hoe werkt PDF-conversie?

Factuurportal is de enige oplossing op de markt die 100% correct verwerkte facturen garandeert. Dit wordt mogelijk gemaakt door de manier waarop Factuurportal facturen uitleest en converteert. In tegenstelling tot de andere oplossingen op de markt maakt Factuurportal gebruik van parsing om facturen uit te lezen. Op deze manier is de oplossing in staat om alle informatie uit een factuur ‘op te zuigen’. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd, er wordt gekeken welke informatie belangrijk is voor de opdrachtgever. Hierbij kun je denken aan het factuurbedrag en het BTW-bedrag, maar ook het ordernummer, de factuurdatum en de vervaldatum worden uitgelezen.

Alle informatie wordt door Factuurportal uit de factuur gehaald. Vervolgens bepalen de vooraf ingestelde regels welke informatie wel, en welke informatie niet belangrijk zijn voor de opdrachtgever. Factuurportal zet dan alle relevante informatie om in een factuurformaat dat rechtstreeks het financiële- of inkoopsysteem van de opdrachtgever in kan, vaak een vorm van UBL (UBL 2.0, SI-UBL, UBL-OHNL).

Waarom PDF-conversie?

PDF-facturen zijn populairder dan ooit. Het aantal PDF-facturen neemt al jaren exponentieel toe, zoals ook te lezen in een eerder geschreven blog: PDF-facturen populairder dan UBL en XML. Steeds meer leveranciers zien in dat het versturen van papieren facturen tijdrovend, traag en prijzig is. Dat is dan ook de reden dat leveranciers massaal de overstap maken naar het aanleveren van PDF-facturen per e-mail. Dit factuur formaat leent zich uitstekend om volledig automatisch verwerkt te worden. Het is dus zonde om deze facturen nog op de traditionele manier te verwerken, vol met tijdrovende handmatige handelingen.

Kies daarom voor een PDF-conversie oplossing zoals Factuurportal. De grote stroom inkomende PDF-facturen wordt zo volledig automatisch en 100% correct verwerkt. Geen handmatige handelingen en geen visuele controles meer benodigd, de menselijke tussenkomst wordt volledig weggenomen. Dit brengt verlichting voor uw administratieve afdeling en een behoorlijke tijd- en kostenbesparing.

Wat is readable PDF?

Factuurportal verwerkt PDF-facturen volautomatisch en 100% correct, mits de facturen readable zijn. Maar wat is dat precies?

De readable pdf factuur

Readable staat voor leesbaar, in dit geval leesbaar voor het systeem dat de factuur uitleest. Factuurportal maakt gebruik van de tekstlaag op een factuur om de informatie eruit te trekken, beslist geen herkenoplossing dus. Zonder tekstlaag op een factuur kan er geen garantie gegarandeerd worden op de 100% correcte uitlezing.

De tekstlaag op een factuur is aanwezig indien de factuur digitaal is opgesteld in een systeem, tegenwoordig wordt vrijwel iedere factuur digitaal opgesteld. Hier gaat het dus niet mis. Het gaat mis bij de manier van aanlevering, veel organisaties kiezen er voor om de digitaal opgestelde facturen vervolgens uit te printen, en per post te verzenden. Dit is een behoorlijk tijdrovend en kostelijk proces, zonder dat dit nog nodig is.

Het is voor een organisatie veel gemakkelijker om de digitaal opgestelde factuur, ook digitaal te verzenden. De meest voorkomende manier hiervan is de factuur per e-mail versturen. Op deze manier verlaat de factuur het systeem niet, blijft de factuur digitaal en bevat de factuur dus een tekstlaag.

Als stelregel wordt gehanteerd dat een factuur readable is indien de factuur digitaal blijft.

Vraag uw leverancier dus om de facturen voortaan niet uit te printen, maar direct naar u toe te mailen. In dat geval bent u er zeker van dat uw leverancier readable PDF aanlevert. Daarnaast is dit voor uw leverancier ook gemakkelijker, sneller en kost het minder.

Factuurportal nu ook succesvol ingezet in de zorg

Tijdens de AXI-gebruikersdag, heeft GGZ Oost Brabant, bij monde van Franklin van Lieshout (Teamleider FA GGZ OB), zijn ervaringen gedeeld met aanwezige zorginstellingen over het selectie- & het implementatieproces én het gebruik van Factuurportal. AXI levert onder meer ERP-oplossingen voor de zorg.

Factuurportal is een oplossing die het verwerken van inkomende facturen sterk vergemakkelijkt, de kwaliteit van het inkoop tot betalingsproces verbetert en, last but not least, een kostenbesparing mogelijk maakt. Factuurportal heeft een koppeling met AXI en wordt ingezet door middelgrote en grote organisaties in diverse sectoren, zoals de zorg, corporates, overheden, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

Selectieproces

Na een pre-selectie en enkele pilots met verschillende oplossingen kwam Factuurportal als beste uit de bus. Voordat deze keuze werd gemaakt zijn een aantal stappen doorlopen. Dit startte met het vaststellen van de uitgangspositie van GGZ Oost Brabant.

GGZ Oost Brabant:
• Telt 17.000 inkomende facturen op jaarbasis.
• Registreerde tot nu toe handmatig en codeerde facturen met een barcode scanning techniek.
• Had de afweging gemaakt om OCR-scanning te gebruiken, maar heeft hier uiteindelijk toch niet voor gekozen. Dit vanwege twijfels over effectiviteit en de bijbehorende kosten-baten afweging.

Daarnaast had GGZ Oost Brabant zichzelf de opdracht meegegeven uit te komen op ‘No hands accounting’ (het volledig automatisch verwerken van inkomende facturen zonder handmatige tussenkomst van medewerkers).

Uitkomsten pilots

Techniek

De techniek van Factuurportal biedt de mogelijkheid zowel XML- als PDF-facturen automatisch te verwerken (‘no hands accounting’). Het mooie van Factuurportal is dat corporates, die al vaker gebruik maken van XML, daarmee op hetzelfde platform zitten als het MKB dat in de regel gewend is PDF-facturen te versturen.

Organisatie van proces

Een belangrijke plus van Factuurportal is de support die door het Implementatieteam vanaf de eerste dag is gegeven. Zo ondersteunt het implementatieteam van Factuurportal bij het aansluiten van leveranciers. Dit betekent een ontzorging van de crediteurenadministratie.

De manier van werken vraagt aan de voorkant van het inkoop- tot betalingsproces om vastlegging van een aantal afspraken. Deze afspraken leiden uiteindelijk tot kwaliteitsverbetering van het proces. Denk daarbij aan het vastleggen van factuurvereisten, het matchen van inkooporders tegen gerealiseerde inkooporder en het voorkomen van spookfacturen. Dit heeft er toe geleid dat in de overgangsfase de medewerkers van Franklin van Lieshout zich konden blijven richten op hun taken en gelijktijdig de oplossing van Factuurportal werd geïmplementeerd.

Business Case

Naast een aantal technische en organisatorische zaken is ook uitgebreid gekeken naar de financiële haalbaarheid van de implementatie van Factuurportal. Deze viel positief uit zoals hierboven nader is toegelicht. “Zonder een positieve business case wordt een project niet gerealiseerd”, was daarbij de stelling van Franklin van Lieshout.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Nederlands bedrijfsleven heeft nog 2 maanden om over te stappen op de e-factuur

In een recent verschenen artikel op PlatformElfa  werd aangegeven dat het Nederlandse bedrijfsleven nog 2 maanden de tijd heeft om over te stappen op de e-factuur. Tenminste, als het bedrijfsleven nog zaken wil doen met de Nederlandse Rijksoverheid.

Richtlijn e-factureren

Dit artikel gaat in op de richtlijn e-factureren die per 1 januari 2017 van kracht is voor de Rijksoverheid. De richtlijn houdt in dat de Nederlandse Rijksoverheid de facturen per 1 januari 2017 elektronisch gaat verwerken. Bij nieuwe inkoopcontracten wordt het dan ook een harde eis om de factuur op een elektronische manier aan te leveren. Op deze manier wil de Rijksoverheid er voor zorgen dat het bedrijfsleven alvast kan wennen aan de nieuwe manier waarop de facturen aangeleverd moeten worden. Omdat ook de decentrale overheid per november 2018 alleen nog maar e-facturen gaat accepteren.

Kleinere bedrijven worden op een achterstand gezet

Voor de grotere bedrijven is het versturen van de betreffende UBL-berichten geen probleem. De kleinere bedrijven worden echter op een achterstand gezet. Zoals Gerard Bottemanne van GBNED terecht opmerkt in dit artikel op Binnenlands Bestuur:  ‘Er moet namelijk via de infrastructuur van de Rijksoverheid geleverd worden (in UBL-OHNL via Digipoort) of met een omweg via SimplerInvoicing’. En dat is volgens Bottemanne voor veel MKB-bedrijven een brug te ver. ‘Ze beschikken meestal wel over een boekhoudpakket dat prima een UBL-factuur kan aanmaken en mailen aan de ontvanger. Maar de Rijksoverheid accepteert geen UBL-factuur per email. En ook al geen standaard UBL via Digipoort. MKB’ers moeten dan een betaalde tussenoplossing gebruiken of met de hand de factuur opnieuw intoetsen via een portaal van de Rijksoverheid.’

Met bovenstaande opmerking slaat Gerard Bottemanne de spijker op zijn kop. De enorme stimulans die elektronisch factureren krijgt vanuit de Rijksoverheid is logisch, de voordelen hiervan zijn alom bekend. Maar door dit soort maatregelen te nemen wordt onvoldoende rekening gehouden met bedrijven die niet in staat zijn om een dergelijke factuur aan te leveren.

De oplossing

Voor deze (grote) groep bedrijven bestaat echter ook een oplossing. Deze bedrijven kunnen gewoon de PDF-facturen per e-mail aanleveren via Factuurportal. Factuurportal zet de factuur vervolgens om in het juiste formaat. Daarna levert Factuurportal de factuur via het gewenste netwerk – bijvoorbeeld Simplerinvoicing – af bij de overheidsinstantie.

Op deze manier bereikt de overheid zijn doel om de facturen in UBL-formaat te ontvangen. De partijen die hier echter niet direct aan kunnen conformeren kunnen zo, met behulp van Factuurportal, toch nog zaken doen met de overheid.

Omdat Factuurportal in staat is om zowel PDF- als UBL-facturen te ontvangen, fungeert de oplossing zo als voorportaal voor een organisatie. Een organisatie heeft zo geen omkijken meer naar zijn inkomende facturen. De facturen komen allemaal 100% correct en binnen 5 minuten in het financiële-, inkoop- of ERP-systeem terecht. Zo voldoet een organisatie direct aan de EU-richtlijn terwijl er daarnaast geprofiteerd wordt van een grote stroom automatisch verwerkbare facturen.

Benieuwd hoe Factuurportal voor uw organisatie ingezet kan worden? Vraag een demonstratie aan!

Europese richtlijn e-factureren, is uw organisatie al voorbereid?

De Europese Richtlijn (2014/55/EU) bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Bovendien heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. De deadline komt steeds dichter bij voor de Rijksoverheid. Ook voor de lagere overheden wordt elektronische factuurverwerking een steeds belangrijker onderwerp.

Waarom wordt elektronisch factureren door de overheid gestimuleerd?

Niet alleen de naderende deadline zorgt voor de verschuivende interesse richting elektronische factuurverwerking, ook de voordelen van elektronisch factureren ten opzichte van de traditionele factuurverwerking en scan- en herkenoplossingen worden voor steeds meer organisaties duidelijk. Dit is dan ook precies de reden dat elektronische factuurverwerking zo gestimuleerd wordt door de overheid. De voordelen van elektronische factuurverwerking zijn groot. Het is niet alleen sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger, het zorgt ook voor het terugdringen van het enorme aantal papieren facturen dat jaarlijks wereldwijd in omloop is.

Waar moet uw organisatie precies aan voldoen?

Uw organisatie moet in staat zijn om de elektronische facturen die uw leverancier aanlevert te verwerken, zonder dat deze factuur het systeem verlaat. Met andere woorden, de factuur moet digitaal blijven. Uitprinten, inkloppen en scan-herkenoplossingen voldoen dus niet. Uw organisatie moet dus in staat zijn om UBL-, XML- én digitale PDF-facturen te verwerken. Hier zijn verschillende oplossingen voor, waaronder Factuurportal.

Hoe uw organisatie beter wordt van elektronische factuurverwerking

Door elektronische factuurverwerking bespaart uw organisatie substantieel tijd en geld. Doordat de facturen het systeem niet meer verlaten en – bijvoorbeeld door Factuurportal – automatisch verwerkt worden, zijn handmatige handelingen en visuele controles verleden tijd. Zo wordt al direct de eerste tijdswinst gerealiseerd. Daarnaast neemt de betrouwbaarheid van de factuurverwerking toe en wordt de verwerkingstijd van een factuur korter. Samengevat zorgt elektronische factuurverwerking dus voor een efficiënter factuurverwerkingsproces waardoor de betrouwbaarheid en snelheid toenemenen, terwijl de kosten afnemen.

En hoe zit het dan met de papieren facturen?elektronische factuurverwerking

Wij geloven niet in papieren facturen, het is een oud en achterhaald concept. Het is voor zowel leverancier als klant gemakkelijker en sneller om de facturen digitaal te verzenden en ontvangen. Bovendien besparen beide partijen hierdoor aanzienlijk op tijd en kosten. Dus maak een einde aan de instandhouding van papieren facturen. Zet Factuurportal in voor een 100% geautomatiseerd en digitaal factuurverwerkingsproces. Meer weten?

Inkomende facturen volautomatisch van PDF naar UBL zonder uitval

Inkomende facturen volautomatisch van PDF naar UBL zonder uitval

Het grootste gedeelte van de inkomende factuurstroom bestaat voor steeds meer organisaties uit PDF-facturen. Eerder schreven wij er al over: PDF-facturen populairder dan UBL en XML. Deze situatie blijft aanhouden en de exponentiële groei van het gebruik van PDF-facturen in plaats van papieren facturen is uiteraard een mooie slag wat betreft duurzaam ondernemen. Daarnaast is zowel het verzenden als het ontvangen van PDF-facturen gemakkelijker, sneller en voordeliger voor zowel klant als leverancier.

PDF biedt mogelijkheden

Nu uw organisatie steeds minder papieren facturen en steeds meer PDF-facturen ontvangt, kan ook de verwerking daarvan een stuk efficiënter. PDF-facturen zijn namelijk uitermate geschikt voor volautomatische, foutloze verwerking. Dit komt doordat PDF-facturen een tekstlaag bevatten en daardoor readable zijn. Een échte elektronische factuurverwerkingsoplossing zoals Factuurportal kan hierdoor de informatie uit de tekstlaag halen, in plaats van het achterhaalde scannen en herkennen. Het voornaamste voordeel hiervan is dat de facturen 100% correct uitgelezen worden, daar waar scan- en herkenoplossingen slechts 70-80% van de facturen correct uitlezen. Resultaat? Met de inzet van Factuurportal is uitval verleden tijd.

Van PDF naar UBL in 5 minuten

Als ondernemer wilt u zo veel mogelijk tijd bezig zijn met uw kernactiviteiten. Helaas slokt de administratie vaak – onnodig – veel tijd op. Het liefst heeft u dat uw facturen rechtstreeks in uw inkoopsysteem belanden, zonder dat u hier medewerkers voor hoeft in te zetten die de facturen overtikken. Hier is met Factuurportal geen sprake meer van. De facturen komen per e-mail binnen, worden door Factuurportal opgepakt, gecontroleerd en geconverteerd naar het gewenste formaat (vaak UBL of XML) voor uw financiële-, inkoop- of ERP-systeem. Dit hele proces duurt maximaal 5 minuten, u heeft dus binnen 5 minuten na ontvangst van de factuur een gevalideerde factuur klaar staan in uw systeem voor verdere verwerking.  Een nadere toelichting op het proces.

Besparen op uw factuurverwerking

Automatische factuurverwerking bespaart uw organisatie al snel enkele euro’s per factuur. Daarnaast is het simpelweg sneller en betrouwbaarder, er komen geen menselijke handelingen meer aan te pas en menselijke fouten worden dus ook uitgesloten. Benieuwd hoeveel u precies kunt besparen? Wij rekenen het graag voor u uit: Bereken uw besparing.

Factuurverwerking, een kostenpost die geen kostenpost hoeft te zijn

Factuurverwerking, een kostenpost die geen kostenpost hoeft te zijn

Paper

Een administratief medewerker van bedrijf Paper ontvangt en sorteert de post, opent de post om de facturen eruit te halen om vervolgens de papieren facturen over te tikken in het inkoopsysteem. Daarna volgt er een visuele controle en wordt de factuur doorgezet voor goedkeuring. Het bestaat echt nog, de traditionele manier van factuurverwerking. Een tijdrovend en foutgevoelig proces.

Better Days

Bedrijf Better Days heeft al stappen genomen om de factuurverwerking te verbeteren door gebruik te maken van een scan- en herkenoplossing. De administratief medewerker van Better Days ontvangt en sorteert de post, opent de post om de facturen eruit te halen en maakt vervolgens “batches” met facturen. Deze “batches” worden vervolgens met behulp van een scanner digitaal gemaakt, waarna een oplossing op basis van Optical Character Recognition (OCR) de factuur uitleest. Het uitleesresultaat wordt vervolgens klaargezet in het inkoopsysteem. Ondanks dat de factuurverwerking van Better Days efficiënter is dan die van Paper, komt er nog steeds een visuele controle aan te pas. Een scan- en herkenoplossing is namelijk niet 100% correct, denk aan uitleesfouten waarbij een “I” (hoofdletter i) wordt aangezien voor een “1” etc.

Knelpunten bij Paper en Better Days

Uit onze ervaring blijkt dat de factuurverwerking van de meeste bedrijven op die van Better Days lijkt. Slechts een klein percentage verwerkt de facturen nog compleet handmatig, zoals Paper dat doet. Bij beide processen komen de knelpunten op hetzelfde neer:

– Factuurverwerking neemt (te) veel tijd in beslag

– Factuurverwerking is foutgevoelig

– Doorlooptijd van facturen is (te) lang waardoor betalingstermijnen niet gehaald worden

– Controle en correspondentie met leverancier over foute facturen is tijdrovend

– Grote stroom papieren facturen wordt in stand gehouden

Bovenstaande knelpunten leiden tot ingrijpende gevolgen, uitgedrukt in tijd en geld. Een organisatie zoals Paper of Better Days heeft vaak meerdere administratief medewerkers in dienst om de facturen te verwerken, die al snel €50.000,- per FTE per jaar kosten (TCO). Daarnaast leidt handmatige verwerking tot fouten, eindeloze correspondentie met leveranciers, dubbel betaalde facturen en het niet behalen van betalingstermijnen. Allemaal gevolgen die voorkomen kunnen worden door Factuurportal in te zetten. Onderstaand voorbeeld van gemeente Eindhoven laat zien hoe.

Gemeente Eindhoven lost de knelpunten op

Gemeente Eindhoven loopt voorop als het gaat om innovatie en het digitaal stroomlijnen van haar bedrijfsvoering. Met als doel om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. In lijn met toekomstige wet en regelgeving. Na een uitgebreide marktconsultatie voor de elektronische verwerking van facturen is de keuze gevallen op Factuurportal. Waarom?

– Factuurportal ontvangt, verwerkt en valideert alle inkomende PDF- en UBL-facturen volautomatisch

– Factuurportal garandeert 100% correct uitgelezen facturen

– De doorlooptijd van factuurverwerking wordt teruggebracht tot enkele minuten

– Automatische notificatie naar leveranciers over de status van de ingezonden factuur

– Stroom papieren facturen wordt geleidelijk afgebouwd

Gemeente Eindhoven heeft een kostenbesparing gerealiseerd en een efficiencyslag gemaakt door Factuurportal in te zetten voor de volautomatische verwerking van inkomende PDF- en UBL-facturen. Benieuwd naar de resultaten? Lees de klantcase Eindhoven!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11