);

Drieluik: ICT-oplossing vaak ‘vliegende auto’? (3/3)

Drieluik: ICT-oplossing vaak ‘vliegende auto’? (3/3)

Drieluik: ICT-oplossing vaak ‘vliegende auto’? (3/3)

250px-Flying_Ford_Anglia

Adoptie, adoptie en nog ‘ns adoptie

Vooropgesteld dat de oplossing zelf in haar beheersbare aspecten technisch, functioneel en infrastructureel uitstekend en veilig werkt, dan zal al snel de focus moeten komen te liggen op een beïnvloeding van de minder beheersbare factoren, oftewel het gedrag van je externe gebruikers zoals hun acceptatie en adoptie van de door jou geboden oplossing.

Wat verhoogt de adoptie onder je externe gebruikers? Een paar tips ten aanzien van eFacturatie-oplossingen:

  • Gebruik software die voor iedereen, maar met name voor je externe gebruikers
    -in goed Nederlands- “stupid & simple” is
  • Haak aan op vertrouwde, breed geaccepteerde werkwijzen  en standaarden; bijvoorbeeld “email een Pdf-factuur”; iedereen kan dit met standaard applicaties
  • Bied een gemakkelijker oplossing die factuur printen, envelopperen en frankeren overbodig maakt
  • Introduceer geen nieuwe systemen waar hij/zij opeens mee moet gaan werken; schrijf geen software voor of verlang niet dat men in bepaald boekhoudpakket moet gaan werken
  • Beloon je gebruikers met snelle, relevante informatie; geef direct -automatisch- feedback bij handelingen die de gebruiker verricht om snel en voor gebruiker makkelijk (factuur-)fouten eruit te halen
  • Introduceer t.a.v. je externe gebruiker vooral geen kosten of extra tijd en moeite

Eind goed, al goed!

Factuurportal wérkt…

© 2021 Factuurportal