);

Drieluik: “Pdf-factuur is niet écht een eFactuur” (2/3)

Drieluik: “Pdf-factuur is niet écht een eFactuur” (2/3)

Drieluik: “Pdf-factuur is niet écht een eFactuur” (2/3)

PDF File

Readable Pdf wijd verbreid

De laatste trends wijzen uit dat van alle Pdf-bestanden die organisaties elkaar sturen, de door applicaties gegenereerde (readable) Pdf-jes verreweg het meest voorkomen. Ga maar eens na in je eigen dagelijkse praktijk. Wanneer scande je voor het laatst papier in? Terwijl dat niet hoeft; immers iedereen kan tegenwoordig een bestandje (brief, factuur etc) als Pdf-je opslaan (ook wel printen naar Pdf).

Readable Pdf versus XML en UBL

Uiteraard zijn Pdf enerzijds en XML en UBL anderzijds verschillende standaarden. XML en UBL zijn vanouds specifiek bedoeld voor de communicatie tussen ERP- en financiële -systemen en Pdf is dat niet. Pdf op zijn beurt is een wijdverbreide standaard, letterlijk binnen ieders handbereik en laagdrempelig.

© 2021 Factuurportal