);

“eFacturatie? Loopt uitstekend bij ons!”

“eFacturatie? Loopt uitstekend bij ons!”

“eFacturatie? Loopt uitstekend bij ons!”

Hand-schuddenDit kreeg ik laatst letterlijk zo te horen in gesprek met het Hoofd Financiën van een gemeente. Nu liggen de succesverhalen rond eFacturatie in gemeenteland niet echt voor het oprapen, op een aantal gemeenten na die wel voortvarend te werk gaan. Dus ik was benieuwd naar de achtergronden.

“Ook grootste deel van het MKB aangesloten?” vroeg ik, wetende dat dit zo’n beetje de hamvraag is en een stevige graadmeter voor succes in eFacturatie-trajecten.

Het antwoord verbaasde me:  “Geen idee!”.
Waarom verbazing? Je hoeft als Hoofd Financiën toch niet alle selecties op je crediteurenbestand uit je hoofd te kennen?

Uiteraard niet, maar uit onze eigen praktijk is bekend dat bij het invoeren van eFacturatie de échte uitdaging ligt in het maximaliseren van de adoptie. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk leveranciers laten eFactureren. Immers, het leeuwendeel (80%)van het crediteurenbestand bij een gemeente bestaat uit MKB-bedrijven. En –laatste jaren toenemend aantal– ZZP-ers; niet typisch ondernemingen die via hun boekhoudsysteem een koppeling hebben met de financiële administratie van een gemeente.

Zonder zicht te hebben op de aantallen en percentages van je MKB-leveranciers die eFactureren kun je nooit echt het succes van je eFacturatie-traject meten. Laat staan beweren dat het traject uitstekend loopt. Vandaar mijn verbazing. Het percentage aangesloten MKB-leveranciers is namelijk een sleutel-indicatie voor succes.

“Grote jongens”

Geen omkijken naar de “grote jongens” zoals de telco’s en energiebedrijven want zij eFactureren al jaren tamelijk succesvol. Daarbij maken zij gebruik van dure en complexe koppelingen. Zij hebben daarvoor de kennis in huis en de opbrengsten wegen op tegen de kosten. Kortom een positieve business case. Helaas vormen zij slechts 10 tot 20 procent van het totale factuurvolume.

Ontsluit het MKB

De uitdaging voor een gemeente zit hem vooral in het over de streep trekken van alle overige leveranciers. Oftewel het ontsluiten van het leger aan MKB-ers in haar crediteurenbestand. Dat kan mijns inziens alleen door het MKB te faciliteren met een eFacturatie-oplossing die uiterst simpel, toegankelijk en kostenbesparend is.

Factuurportal is zo’n oplossing!

© 2021 Factuurportal