Deze wetgeving wordt per 19 april 2019 van kracht

Uiterlijk 18 april 2019 moeten alle EU-lidstaten de richtlijn elektronische facturering voor overheidsopdrachten omgezet hebben in de nationale wetgeving. eFactureren biedt (decentrale) overheden, bedrijven en burgers veel voordelen. De Europese Commissie schat dat er in Europa € 2,3 miljard kan worden bespaard met e-factureren. Daarnaast is de kans op fouten kleiner, worden rekeningen sneller betaald en is eFactureren goed voor het milieu.

RICHTLIJN 2014/55 ELEKTRONISCHE FACTURERING VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN

Op 15 april 2014 is richtlijn 2014/55/EU (elektronische facturering voor overheidsopdrachten) in werking getreden. De bepalingen uit deze richtlijn moeten uiterlijk op 18 april 2019 in nationale wetgeving zijn omgezet. Vanaf dan moeten decentrale overheden in Nederland volgens de richtlijn alle facturen voor de uitvoering van overheidsopdrachten elektronisch afhandelen. Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten eFacturen te sturen.

KERNELEMENTEN EFACTUUR

In art. 6 richtlijn 2014/55 staan kernelementen voor een e-factuur waaraan voldaan moet worden. Het is bijvoorbeeld verplicht om informatie over kortingen en toeslagen in de eFactuur op te nemen, evenals de leveringsdetails en informatie over de begunstigde van betaling. Ook moet bijvoorbeeld verplicht in de eFactuur opgenomen worden:

  • de proces- en factuurkenmerken;
  • de factuurperiode;
  • informatie over de verkoper, de koper, de begunstigde van betaling en de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper;
  • verwijzing naar de overeenkomst;
  • betalingsinstructies.

EUROPESE NORM

In de richtlijn is een Europese standaard voor e-facturen opgenomen waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd. De Commissie verzoekt in art. 3 aan de normalisatie-organisaties om te zoeken naar een Europese norm voor elektronische facturering. In Nederland heeft NEN de normcommissie ‘Elektronisch factureren’ opgericht om invloed op deze norm uit te oefenen. Ook worden er in art. 3 eisen gesteld waaraan de norm minimaal moet voldoen. Hierdoor moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers.