);

Gemeente Bussum

Gemeente Bussum

Gemeente Bussum

Ab KraaijenzankGemeente Bussum is voortdurend op zoek naar verbetering van de efficiency teneinde te bereiken dat de bestaande taken met minder menskracht kunnen worden gedaan, zodat ook de organisatie een bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Het afdoen van facturen is een proces langs vele schijven, waarbij vooral aan de voorkant van het proces verbeteringen waren te boeken. Immers het scannen, vervolgens doorsturen en daarna inboeken van facturen vergde veel tijd. Dit leidde ertoe dat we regelmatig facturen buiten de gestelde termijnen konden betalen. Daarin wilden we een verbetering bewerkstelligen omdat wij van mening zijn, dat een factuur binnen de gestelde termijn betaald moet zijn.

Wij kwamen via een demonstratie in contact met Factuurportal en zagen daar de voor ons gewenste oplossing in de praktijk. Een snelle eerste verwerking van een factuur en een terugkoppeling naar de leverancier als de factuur niet aan de gestelde eisen voldoet, waarbij wij ook die eisen kunnen bepalen.

Facturen worden nu zeer snel in de workflow binnen de organisatie gebracht, zodat een tijdige afdoening – vaak langs meerdere schijven – zeker mogelijk is. We kunnen onze leveranciers, die hieraan deelnemen, garanderen dat de factuur binnen de gestelde termijn betaald wordt en kunnen intern besparen op de kosten van het factuurproces.

“Wij wilden onze leveranciers tegemoetkomen door op tijd te betalen en kunnen dat nu garanderen”.

Ap Kraaijenzank is hoofd afdeling financiën van de gemeente Bussum.

Benieuwd naar wat Factuurportal voor uw organisatie kan betekenen? We komen graag een demo bij u verzorgen!

© 2021 Factuurportal