);

Gemeente Purmerend van start met Factuurtotaal

Gemeente Purmerend van start met Factuurtotaal

Gemeente Purmerend van start met Factuurtotaal

Gemeente Purmerend heeft op 23 april jl.
Factuurtotaal real time gedemonstreerd. Factuurtotaal is de eFacturatie- en inkoopoplossing van 20/20 vision Europe en Factuurportal. Deze oplossing is gekoppeld aan Purmerend’s financiële systeem Decade van Unit4 -Factuurportal kan overigens met elk financieel- of inkoopsysteem worden verbonden. De demonstratie is gegeven voor de Ministeries van EZ en BZK, Logius (Digipoort) en Finyard (expert op financieel administratief proces).

Gemeente Purmerend is continu bezig met het optimaliseren van  haar processen, waaronder het financieel administratieve proces. Door eFacturatie actief onder de leveranciers te bevorderen, krijgen kwaliteit en doorlooptijd van de factuurverwerking een positieve impuls. Dit leidt tot een substantiële kostenreductie op de bedrijfsvoering.

Leveranciers zijn niet verplicht om elektronisch te factureren. Daarom is het cruciaal de drempel voor leveranciers zo laag mogelijk te maken; om tot een zo hoog mogelijke adoptie van eFactureren te komen. De laatste trends laten zien dat steeds meer MKB-leveranciers het initiatief nemen om facturen als pdf te e-mailen. Dit sluit volledig aan op de werking van Factuurtotaal.

‘One fits all’ gaat niet op bij eFacturatie; met andere woorden, in de praktijk blijken er verschillende oplossingen voor verschillende doelgroepen (afhankelijk van het te verzenden aantal facturen) te worden ontwikkeld: Digipoort, Billing Service Providers, point-to-point oplossingen en geïntegreerde MKB-portals (in combinatie met inkoopoplossingen).
Factuurtotaal valt in deze laatste categorie en richt zich onder andere op het publieke domein (gemeenten, ZBO’s, waterschappen en provincies) en de ontsluiting van haar MKB-leveranciers.

© 2021 Factuurportal