);

Gemeentelijke fusies leveren geen kostenbesparing op

Gemeentelijke fusies leveren geen kostenbesparing op

Gemeentelijke fusies leveren geen kostenbesparing op

De kabinetsbezuiniging van één miljard op gemeentelijke fusies is op drijfzand gebaseerd. Dat schrijft onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen vandaag in vakblad ESB.

Gemeentelijke fusies hebben geen enkel financieel effect, positief noch negatief, op korte noch lange termijn, concludeert het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden).

Het kabinet bezuinigt de komende drie jaar 360 miljoen euro op het gemeentefonds vanwege verwacht financieel voordeel na fusies. Dat bedraagt loopt na 2017 op tot een blijvende korting op het gemeentefonds van 975 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is voor de gemeentelijke inkomsten wat de volledige motorrijtuigenbelasting plus bijna de gehele overdrachtsbelasting betekent voor de portemonnee van het Rijk.

‘VAN BESPARING IS GEEN SPRAKE’

Het kabinet wil de besparing behalen via “schaalvoordelen”, “minder dubbeling van taken” en een “daling van het aantal gemeenteambtenaren”, zo staat in het regeerakkoord.

Maar van besparing is geen sprake, schrijft het Coelo. Het instituut vergeleek de totale uitgaven per hoofd van de bevolking in de afgelopen twaalf jaar in gefuseerde en niet-gefuseerde gemeenten; alle gemeenten die tussen 1997 en 2011 fuseerden – ruim driehonderd – werden onder de loep genomen. Conclusie: fusies pakken positief noch negatief uit. Dat geldt zowel voor kleine als voor grote gemeenten, en voor samenvoegingen van zowel twee als drie gemeenten.

Lees het complete artikel op Nrc.nl

© 2021 Factuurportal