GEMMA Softwarecatalogus

Deze catalogus is  ontwikkeld ter ondersteuning van de doelen van Operatie NUP. Operatie NUP is een programma van KING in opdracht van VNG dat gemeenten generieke ondersteuning biedt bij de grootschalige invoering van de NUP-bouwstenen.

De standaarden die van belang zijn voor de inrichting van de gemeentelijke informatiehuishouding en software zijn opgenomen in de GEMMA Softwarecatalogus. Factuurportal staat hierin vermeld en voldoet inmiddels aan twee standaarden:

  • SAML 2.0
  • IPV4 en IPV6

PKI Overheid

Factuurportal is beveiligd met een PKIoverheid SSL certificaat van Digidentity. PKIoverheid staat voor de Public Key Infrastructure (PKI) van de Nederlandse overheid. Dit systeem regelt uitgifte en beheer van digitale certificaten onder autoriteit van de Staat der Nederlanden. PKIoverheid biedt een hoog betrouwbaarheidsniveau voor alle certificaattypen en waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling.

Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. PKI certificaten worden herkend in veel standaardtoepassingen, zoals webbrowsers en e-mailpakketten. Met behulp van algemene PKI certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, op een hoog niveau beveiligd.

Digipoort

Eén loket voor  bedrijfsleven en overheid om elektronisch zaken te doen. Via Digipoort worden in de toekomst alle digitale transactieberichten uitgewisseld. De elektronische factuur is hiervan een voorbeeld.

Factuurportal is hierop voorbereid en ondersteunt de UBL 2.0 standaard. In de verdere toekomst zal dit ook voor de SETU HR-XML standaard gaan gelden. Zo kunnen MKB-leveranciers en ZP-ers toch van Digipoort gebruik gaan maken.