);

Aan het woord: Jan Bergwerff – Finance Professional

Aan het woord: Jan Bergwerff – Finance Professional

Aan het woord: Jan Bergwerff – Finance Professional

Tijdig betalen is heel gewoon

In onze snel veranderende maatschappij is stilstand achteruitgang. Inspelen en vooruitlopen op die veranderingen is daarom constant noodzakelijk. Inwoners willen op een andere manier publieke zaken geregeld hebben. Ondernemers organiseren eigen publieke initiatieven. Vernieuwen, processen soepeler laten verlopen, de dienstverlening naar een hoger plan tillen en de eigen servicenormen respecteren – daar gaat het om. Aan deze intrinsieke dynamiek moet iedereen in de organisatie in beginsel zijn of haar bijdrage leveren. Naast deze interne opgave zien organisaties de noodzaak van werken in netwerken met partners en leveranciers.

Daar komt bij dat door veranderingen (lees: bezuinigingen) organisaties gedwongen worden nog kritischer naar de kosten van de bedrijfsvoering te kijken.

Werken in netwerken is heel gewoon. Tegelijkertijd is het in zijn praktische uitvoering alles behalve gewoon. Werken in netwerken is ‘anders sturen’ maar ook dat het ‘onder de motorkap’ anders moet. Interne regels en procedures meer enten op de externe omgeving is de echte opgave.

Kortom: voldoende urgentie voor organisaties om naar eenvoudige oplossingen over te stappen. Het proces dat zich hiervoor bij uitstek leent is het facturatieproces. Het is mogelijk om binnen zeer korte tijd van al uw leveranciers eFacturen te ontvangen!

Een netwerkomgeving draait om kennis en kennis zit – allereerst – in mensen. Wie in een netwerkomgeving die steeds meer draait om de innovatieve kracht van kennis en creativiteit, het beste uit zijn organisatie wil halen, stelt de medewerkers centraal. En dat betekent: anders organiseren , anders werken en samenwerken. U vraagt zich wellicht af: Hoe gaan we dit binnen onze organisatie waarmaken?

Ook binnen uw organisatie is het mogelijk om op zeer korte termijn van al uw leveranciers PDF-facturen te ontvangen. Vervolgens kunt u al deze inkomende PDF-facturen verwerken met Factuurportal, dat betekent voor uw organisatie een 100% geautomatiseerd proces, al uw leveranciers doen eenvoudig en gratis mee, uitval behoort tot de verleden tijd en er worden enorme kostenbesparingen gerealiseerd.

Afsluitend kunnen we stellen dat door toepassing van Factuurportal uw organisatie een coalitie aangaat met uw leveranciers die belang hebben bij uw oplossing, zodat tijdig en eenvoudig betalen geborgd is in partnership.

 Jan Bergwerff is Finance Professional bij Bergwerff management en advies, met ruim 35 jaar ervaring in financiën en bedrijfsvoering.

© 2021 Factuurportal