);

Wat is een UBL-factuur?

Wat is een UBL-factuur?

Een UBL-factuur is een factuur in Universal Business Language, een ‘taal’ waarin documenten opgesteld kunnen worden. UBL is in feite een serie afspraken over de digitale gegevensstructuur in XML-formaat. Dit houdt in dat bepaalde informatie altijd op dezelfde plek op de factuur terug te vinden is. Dit maakt het voor ontvangende systemen gemakkelijk om de gegevens zonder handmatige tussenkomst uit te lezen.

Verschillende soorten binnen UBL

UBL kent verschillende smaken, zo is er onderscheid tussen UBL 2.0, UBL 2.1, UBL-OHNL en SI-UBL. Dit zijn soorten binnen UBL met verschillende afspraken over wat op de UBL-factuur moet staan, en waar dit precies staat.

UBL 2.0 en 2.1

UBL 2.0 is het standaardformaat waar zowel de Nederlandse als Belgische overheid voor gekozen hebben voor elektronische facturatie. Destijds hebben deze overheden aangegeven dat de UBL-facturen aan de specificaties moeten voldoen zoals beschreven voor UBL 2.0. In november 2013 zijn de specificaties voor UBL 2.1 bekend gemaakt, met daarin meer dan 2000 elementen die in de XML kunnen voorkomen. De specificaties van beide versies zijn hier te vinden: UBL-specificaties.

UBL-OHNL

De UBL-OHNL is het standaardformaat voor het inkopen van producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. Deze standaard is gebaseerd op de internationale UBL-standaard zoals de overheid deze gebruikt voor DigiInkoop en e-factureren en is door Logius in het leven geroepen om e-facturen te versturen aan de Rijksoverheid. UBL-OHNL wordt op termijn vervangen door SI-UBL.

SI-UBL

SI-UBL staat voor SimplerInvoicing UBL, een subset (2o0 elementen) van de algehele UBL specificaties (2400 elementen). SimplerInvoicing is een netwerk van samenwerkende software en e-facturatie dienstverleners die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatie diensten mogelijk maakt.

Voordelen van een UBL-factuur

Een UBL-factuur is snel, betrouwbaar, veilig en foutloos. Dit is ook de reden dat de Rijksoverheid de voorkeur geeft aan dit factuur formaat om de algehele adoptie van elektronisch factureren te stimuleren. Het droomscenario waarin alle leveranciers gemakkelijk UBL-facturen rechtstreeks het inkoopsysteem van de afnemer in sturen is echter nog verre van realiteit. Dit komt voornamelijk doordat veel leveranciers nog niet de mogelijkheid hebben om een UBL-factuur op te stellen.

Om het gebruiksgemak van UBL te verbeteren is de UBL ketentest in het leven geroepen, een initiatief van onderzoeksbureau GBNED.  Het primaire doel van de UBL Ketentest is het bieden van een platform aan softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars (eindgebruikers) die UBL in hun software mogelijk willen maken. Zo wordt UBL uiteindelijk in steeds meer systemen geïntegreerd en wordt het voor iedereen mogelijk om dit formaat facturen te verzenden.

© 2021 Factuurportal