);

Investeringen van woningcorporaties nemen weer toe

Uit de cijfers die minister Ollongren op 4 juni aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat woningcorporaties de komende vijf jaar bijna 6 miljard meer gaan uitgeven dan zij in hun eerdere prognoses hebben aangegeven. Het belang van ‘financial control’ neemt hierdoor toe.

Investeringsplannen woningcorporaties nemen toe

Elk jaar stellen woningcorporaties investeringsplannen op voor de komende vijf jaar. Bij elkaar opgeteld hebben zij voor de jaren 2021-2025 investeringen van 52,3 miljard euro gepland. Van dat bedrag is 18,8 miljard gereserveerd voor verbetering en verduurzaming van woningen. De andere 33,5 miljard is bedoeld voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dat is een toename van bijna 6 miljard vergeleken met de afgelopen vijf jaar!

De IBW (Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties), opgesteld door het ministerie, geeft een eerste indicatie van de extra beschikbare ruimte die een woningcorporatie maximaal kan lenen. Dat is bovenop het bedrag dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden en huurbeleid. De IBW daalt nu vanwege de stijgende investeringsvoornemens.

Investeringen nemen toe

Voorgaande jaren daalden de investeringsvoornemens van corporaties. Dit had vooral te maken met de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is de heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen.

Op de langere termijn vormen de financiële middelen een belangrijke uitdaging voor de woningcorporaties. Ze zullen niet allemaal over voldoende middelen beschikken om al hun opgaven direct uit te voeren. Zij zullen dus keuzes moeten maken, prioriteren en maatregelen nemen om de lasten te beperken.

Tegelijkertijd is de extra ruimte die de IBW geeft om aanvullend te lenen een kans om nu fors te investeren in het aanbod. Omdat de huidige situatie op de woningmarkt zo nijpend en urgent is, is iedereen het met elkaar eens: dit is het moment om de boel aan te pakken! Op korte termijn hebben corporaties de beschikking tot extra investeringen.

Belang van financial control voor woningcorporaties

Een adequate financiële controle met actueel inzicht in kosten en opbrengsten is altijd belangrijk. Dat geldt niet alleen voor woningcorporaties, maar voor alle organisaties en huishoudens. Met de extra miljarden die in de woningcorporaties om zullen gaan, neemt het belang van een goede financial control voor de corporaties daarom verder toe.

Het is belangrijk om de (financiële) administratieve processen effectief en efficiënt in te richten. Dit om ervoor te zorgen dat de administraties een goede weergave van de werkelijkheid zijn. Inzicht, overzicht en transparantie zijn de kernwoorden.

Verwerking van de facturenstroom

Ook een snelle en juiste verwerking van de facturenstroom is daarbij cruciaal. Dat vormt immers de basis van het juiste inzicht in verplichtingen en kosten. De facturen dienen zo snel mogelijk in de administratie te worden gezet en geboekt te worden op de juiste kostenplaatsen en -soorten.

Onze specialisten kunnen daarbij helpen! Wij hebben de oplossingen en expertise is huis om het proces van inkomende factuurverwerking te optimaliseren en in hoge mate te automatiseren. Benieuwd naar onze oplossingen?Neemt u dan gerust contact op via het onderstaande formulier!

    Geïnteresseerd in nog meer blogs? Neem dan even een kijkje hieronder!