Woningcorporaties: ontwikkelingen en trends in 2022

In het afgelopen jaar hebben we veel woningcorporaties als nieuwe klant mogen aansluiten. We zien dat deze organisaties continu in beweging zijn. Ze staan voor grote vraagstukken op het gebied van digitalisering, duurzaamheid, de energietransitie en samenwerkingsverbanden. In juni schreven we al over de investeringsplannen van woningcorporaties. In dit nieuwe artikel lichten we een aantal belangrijke ontwikkelingen waar woningcorporaties het komende jaar mee te maken krijgen verder toe.

Woningcorporaties en strategie

Uiteraard hebben corporaties een hele belangrijke rol op de woningmarkt. Eén van hun kerntaken is het bouwen van sociale huurwoningen, zodat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De heilige driehoek voor volkshuisvesting voor alle corporaties is investeren in betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.

De verwachting is echter dat woningcorporaties hun opgave niet volledig kunnen realiseren in de komende jaren. Er zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden. Van alledrie zomaar wat doen is geen optie.

Woningcorporaties en digitalisering

In de markt zien we dat het bij veel bedrijven ontbreekt aan een digitale strategie. Digitaliseren is geen doel op zich, maar een middel om je doelstellingen te behalen. Een duidelijke strategie kan je daarbij ondersteunen.

Naast factuurverwerking worden ook andere kerntaken van woningcorporaties steeds vaker uitgevoerd met behulp van IT- en datagedreven oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interne (werk)processen en communicatie. Dat levert veel voordelen op.

De wijzigingen in wet- en regelgeving en de forse ambities op het gebied van nieuwbouw, renovaties en duurzaamheid zorgen ervoor dat de verdiencapaciteit van corporaties onder druk staat. Door na te denken over innovatieve oplossingen en door het digitaliseren van standaard processen kunnen niet alleen efficiencyvoordelen behaald worden. Ook de kwaliteit van data- en stuurinformatie kan hiermee flink worden verbeterd. Denk aan robotisering, data-analyse, privacy en een geïntegreerde aanpak van softwareoplossingen.

Woningcorporaties, duurzaamheid en energietransitie

Duurzaamheid is hét issue voor de komende jaren. Afval verdwijnt en wordt de grondstof van een volgend product. Dat heeft een grote impact op de productiecyclus en de materialen van nieuwe woningen.

Corporaties hebben een belangrijke maatschappelijke rol in het bereiken van de duurzaamheidsopgave. De samenleving verwacht daarnaast van corporaties dat zij denken en handelen vanuit toegevoegde waarde voor de maatschappij in plaats van alleen vanuit winst.

Conclusie

Er staat woningcorporaties nog veel te doen komende tijd. Digitalisering kan keuzes vereenvoudigen en is meer een must dan een wens om de doelstellingen (versneld) te kunnen behalen. Goed om te weten is dat als je kiest voor geautomatiseerde factuurverwerkingssoftware, je naast efficiëntie en tijd, direct bespaart op CO2 en bomen. Kan je die ook alvast van je lijstje afvinken!

Meer informatie

Wil je meer weten over de verwerking van facturen en over onze cloudoplossing? Of heb je interesse in een vrijblijvende demo van Factuurportal? Neem contact met ons op.

Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen op het gebied van factuurverwerking? Volg ons op LinkedIn of abonneer je hieronder op onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van vakgerelateerde informatie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief