Regeling gelijkschakeling elektronische factuur en papieren factuur

Vanaf 1 januari 2013 wordt de elektronische factuur gelijkgesteld met de papieren factuur. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch formaat, kent geen belang meer, aangezien alle facturen aan dezelfde regels zijn onderworpen en op dezelfde wijze moeten worden behandeld. De juridische waarde van een elektronische factuur is dus volledig gelijkwaardig aan die van een papieren factuur.

Wet 30 dagen betalingstermijn

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. Dit geldt zowel voor betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling als voor betalingstermijnen tussen bedrijven enerzijds en overheidsinstanties anderzijds.

De belangrijkste aspecten hierbij zijn een minimumvergoeding van € 40,00 voor invorderingskosten (incassokosten) en een maximumbetalingstermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen.

Verplichte gegevens op uw factuur

U vermeldt op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:

 • uw volledige naam en die van uw afnemer
  U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 • uw volledige adres en dat van uw afnemer
  U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 • uw btw-nummer
  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 • uw KvK-nummer
 • de datum waarop de factuur is uitgereikt
 • een uniek volgnummer
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
  Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het btw-bedrag

In sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturen.