Geautomatiseerde verwerking van inkomende facturen

Factuurportal ondersteunt de optimalisering van de inkomende factuurverwerking en zorgt dat inkomende e-facturen (XML en UBL) en PDF-facturen (readable en gescand) automatisch worden gecontroleerd, geconverteerd en geëxporteerd naar uw administratieve systeem.

Doordat:

  • we alle mogelijke factuurformaten ondersteunen
  • leveranciers geen aansluitkosten betalen
  • leveranciers geen aanpassingen in hun systemen hoeven te doen
  • we eenvoudig kunnen koppelen op alle administratieve systemen (zelfs op legacy-systemen)
  • er geen grote aanpassingen aan uw systeem nodig zijn

is onze e-facturatie oplossing zeer laagdrempelig.

Wij implementeren Factuurportal vaak in combinatie met Robotic Process Automation (RPA). Hiermee worden andere tijdrovende en routinematige werkzaamheden in de factuurverwerking verder geautomatiseerd. Denk hierbij onder meer aan:

  • sorteren van mails in centrale mailboxen (bijvoorbeeld sorteren van mails met facturen versus herinneringen, aanmaningen en adreswijzigingen)
  • routeren van facturen naar budgethouders
  • ondersteunen van coderen van facturen (“robotic accounting”)